Latvijas republikas likumdošana nosaka, ka interneta veikala īpašniekam ir jāatrunā preču piegādes un atgriešanas noteikumi, kā arī atteikuma tiesības. Šādu atrunu sauc par distances līgumu (MK noteikumi).

Distances līgums

1. Līguma priekšmēts

1.1. Pārdevējs – interneta tirdzniecības vietnes www.colibrikin.com, turpmāk tekstā Internetveikals, un ar to saistīto tiesību īpašnieks “ColibriKin” SIA, reģistrācijas Nr. 40203260398, juridiskā un pasta adrese: Progresa iela 12-25, Rīga, LV-1067, Latvija, kas savas saimnieciskās darbības ietvaros saskaņā ar šo distances līgumu, turpmāk Līgums, piedāvā un pārdod preci Pircējam;

1.2. Pircējs – rīcībspējīga persona, kas veic pasūtījumu internetveikalā. Noformējot pasūtījumu Internetveikalā, persona apliecina, ka ir rīcībspējīga un tiesīga iepirkties Internetveikalā;

1.3. Līgums uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs veicis pasūtījumu un atbilstoši šiem Noteikumiem ir veicis samaksu par Preci;

1.4. Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji grozīt un papildināt Līguma noteikumus. Pircējam iepērkoties Internetveikalā, tiek piemēroti Līguma noteikumi, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī;

1.5. Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma ierobežot Pircēja izmantojamos Internetveikala pakalpojumus vai atcelt Pircēja reģistrāciju, ja Pārdevējs uzskata, ka Pircējs, izmantojot Internetveikalu, var pārkāpt vai pārkāpj Līguma noteikumus, mēģina kaitēt Pārdevējam, Internetveikala darbībai vai drošībai, vai trešajām personām;

1.6. Veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šo Līgumu un tajā ietvertajiem noteikumiem, viņam tie ir zināmi, viņš tos saprot un pilnībā tiem piekrīt. Pircējs apņemas ar Līguma noteikumiem iepazīties katrā iepirkšanās reizē. Pircējs nav tiesīgs pasūtīt preces Internetveikalā, ja nav iepazinies ar Līguma noteikumiem vai tiem nepiekrīt.

2. Personu datu apstrāde

2.1. Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

2.2. Pircējs ir atbildīgs par to, lai sniegtie dati būtu precīzi, pareizi un pilnīgi. Pārdevējs nekādā ziņā nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Pircējam vai trešajām personām tādēļ, ka Pircējs ir norādījis nepareizus vai nepilnīgus datus.

2.3. Ja Pircējs izmanto www.colibrikin.com interneta veikala pakalpojumus, tiek uzskatīts, ka viņš piekrīt Pircēja personas datu apstrādei un apstiprina, ka visa sniegtā informācija un personas dati ir pareizi un patiesi. Veicot pirkumu un piekrītot Noteikumiem, Pircējs dod tiesības Pārdevējam kā personas datu pārzinim Noteikumos minēto mērķu nolūkos atlasīt, uzkrāt, sistematizēt, izmantot un jebkādā citā veidā apstrādāt visus un jebkurus personas datus, kurus Pircējs tieši vai netieši sniedz, apmeklējot www.colibrikin.com un izmantojot tā pakalpojumus.

2.4. Ar detalizētu informāciju par personas datu apstrādi Pircējs var iepazīties interneta veikala sadaļā  ‘Noteikumi”- “Privātuma politika”.

3. Preču cena, piegādes izmaksas un apmaksas kārtība.

3.1. Preču un pakalpojumu cenas www.colibrikin.com izveidotajā pasūtījumā tiek norādītas eiro valūtā un ir norādītas ar pievienotās vērtības nodokli. Preces Pircējam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā www.colibrikin.com pasūtījuma veikšanas brīdī, ja puses nav vienojušās citādi.

3.2. Preču pasūtīšanas brīdī ir spēkā Internetveikalā norādītie preču piegādes izmaksu izcenojumi. Pasūtījuma summa, kas sastāv no preču cenas un piegādes izmaksām, ir pieejama Pircējam pasūtījuma veikšanas procesā pirms pasūtījuma apstiprināšanas.

3.3. Preču piegāde caur Omniva LV pakomātiem (Latvijas robežās) maksā 3,00 eiro par paku. Piegāde ar kurjeru Rīgā (Latvija) maksā 5.00 eiro.  Starptautiskās piegāde ar  AS “Latvijas Pasts” maksā 7.00  eiro par paku.

3.4. Pircējs par precēm un piegādi norēķinās uzreiz pēc pasūtījuma veikšanas(priekšapmaksas veidā), izmantojot kādu no Internetveikalā no piedāvātajām apmaksas sistēmām;

3.5. Pircējs  var norēķināties par precēm ar pārskaitījumu. Veicot pasūtījumu, pie apmaksas veida izvēlaties maksājuma veids - Bankas pārskaitījums.. Pēc pasūtījuma noformēšanas pabeigšanas mēs uz Jūsu norādīto e-pasta adresi nosūtīsim rēķinu apmaksai. Pircējs ieskaita naudas summu Pārdevēja bankas kontā. Pēc naudas saņemšanas mūsu uzņēmuma kontā, Jūsu pasūtījums tiks nodots izpildei saskaņā ar Jūsu izvēlēto piegādes veidu. Lūgums rēķinu apmaksāt 2 (divu) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas Jūsu e-pastā, pretējā gadījumā Jūsu pasūtījums var tikt anulēts.

3.6. Klients var veikt tiešsaistes maksājumu ar kredītkarti, izmantojot norēķinu sistēmu. Lai to izdarītu, jums jāizvēlas maksājuma veids -Maksājumu kartes un Internetbanka  - Swedbank EveryPay. Mēs pieņemam MasterCard, Visa, Maestro un Visa Electron kartes.

3.7. Izmantojot norēķinu metodi Internetbanka, Swedbank klienti būs saistīti ar viņu tiešsaistes banku, lai veiktu maksājumu.

3.8.  Klients var veikt tiešsaistes maksājumu ar PayPal maksājuma platformu.  Lai to izdarītu, jums jāizvēlas maksājuma veids - PayPal un klienti būs saistīti ar maksājumu platformu PayPal.

3.9. Pārdevējs ir tiesīgs, paziņojot par to Pircējam, anulēt pasūtījumu. Šajā gadījumā saņemtie līdzekļi tiks atgriezti Pircējam.

4. Preču komplektēšana, piegāde un saņemšana

4.1. Pircējs var iegadāties preces  interneta veikalā www.colibrikin.com tikai ar piegādi. Preces piegādā Pārdevējs vai tā pilnvarots pārstāvis (kurjers). Preces tiek sūtītas  arī ar OMNIVA pakomātu vai Latvijas pasta starpniecību.

4.2. Pārdevējs rūpēsies, lai Pircēja pasūtījums tiktu izpildīts pilnībā, taču Pārdevējs to nevar garantēt. Ja veikalā nav pasūtīto preču vai to nav pietiekamā daudzumā, Pārdevējam ir tiesības preces nepiegādāt vai piegādāt mazāku preču daudzumu;

4.3. Ja Pārdevējs piegādāja Pircējam preci nepietiekamā daudzumā un piegādāto preču summa ir mazāka nekā Pircējs ir apmaksājis, tad Pircējam tiek atgriezta starpība par nepiegādāto preci. Naudu par Pircēja samaksātajām, bet Pārdevēja nepiegādātajām precēm, atmaksā Pircēja norādītajā bankas kontā trīs darba dienu laikā pēc pasūtījuma nodošanas vai piegādes.

4.4. Pircēja pasūtītās preces (ar kurjera piegādi) tiek piegādātas Pircēja pasūtījumā norādītajā adresē. Ja Pircēja pasūtījumā norādītajā piegādes adresē Pircējs nav atrodams, Pārdevējam ir tiesības preces nodot jebkurai citai norādītajā adresē esošajai pilngadīgajai personai, bet Pircējam nav tiesību izteikt Pārdevējam jebkādas pretenzijas par preču piegādi neatbilstošai personai.

4.5. Kurjers piegādā Pircējam preces pasūtījumā izvēlētajā dienā un laika posmā. Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var kavēties neparedzamu un no Pārdevēja/ kurjera neatkarīgu apstākļu dēļ. Šādā gadījumā Pārdevējs sazinās ar Pircēju un saskaņo piegādes laiku.

4.6. Ja preču piegāde ar kurjeru nav iespējama Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ (Pircējs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Pircējs nav sastopams, norādītajai adresei nevar piekļūt, u. c.), preces netiek piegādātas atkārtoti (izņemot gadījumus, kad Pircējs papildus piemaksā par preču atkārtotu piegādi), un samaksātā nauda par precēm tiek atmaksāta atpakaļ, ieturot piegādes maksu.

4.7. Ja septiņu dienu laikā sūtījums no Omniva pakomāta nav izņemts, tas tiek automātiski nosūtīts atpakaļ preču Pārdevējam. Kad Pārdevējs saņem atpakaļ nepieprasītās preces, viņš atgriež preces izmaksas 3 darba dienu laikā no preču saņemšanas dienas, ieturot piegādes izmaksas.

4.8. Ja Pircējs Ja Pircējs nav izņēmis pasūtītas preces savā pastā (starptautiskas piegādes gadijumā) šīs pasta nodaļas noteiktajos termiņos, preces tiks atgrieztas Pārdevējam. Pēc tam, kad Pārdevējs saņem atpakaļ nepieprasītās preces, Pircējs atdod preces izmaksas 5 darba dienu laikā no preču saņemšanas dienas, ieturot piegādes izmaksas.

4.9. Pārdevējs nosūta preces nākamajā darba dienā pēc maksājuma saņemšanas savā kontā. Paredzētie piegādes laiki ir atkarīgi no izvēlētās piegādes metodes, kā arī no saņēmēja atrašanās vietas. Pārdevējs nevar ietekmēt pasta un kurjeru pakalpojumu darbu. Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var kavēties neparedzētu, no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ.

4.10. Preču pārrobežas piegādes laiks ir atkarīgs no saņēmēja atrašanās vietas un starptautisko pasta pakalpojumu darbības. Paredzamie starptautiskās piegādes termiņi: uz Eiropu - 5-10 darba dienas, uz ASV/Austrāliju - 14-21 darba dienas. Pircējam ir iespēja izsekot sava pasūtījuma atrašanas vietu, izmantojot pakas izsekošanas numuru (Tracking number).

4.11. Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņu pārkāpšanu, ja preces Pircējam netiek piegādātas vai netiek piegādātas laikus Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ.

4.12. Ja Pircējs pamana, ka sūtījumā nav atbilstošs preču daudzums vai piegādātās preces neatbilst pasūtījumam, un tas nav norādīts piegādes dokumentā, Pircējam tas ir jāpaziņo Pārdevējam preču saņemšanas vai piegādes brīdī, pretējā gadījumā ir uzskatāms, ka pasūtījums ir nodots vai piegādāts pienācīgi un preces atbilst pasūtījumam.

5. Preču kvalitātes garantija un derīguma termiņš

5.1. Visu www.colibrikin.com interneta veikalā pārdodamo preču īpašības ir norādītas pie katras preces esošajā preces aprakstā.

5.2. Pārdevējs neatbild par to, ka www.colibrikin.com esošās preces pēc to krāsas, formas un citiem parametriem neatbilst reālajam preču lielumam, formai un krāsai, jo preču fotogrāfijām www.colibrikin.com ir ilustratīva nozīme.

5.3. Preces, kurām ir noteikts derīguma termiņš, tiek piegādātas tā, lai Pircējam būtu reāla iespēja izmantot šīs preces līdz derīguma termiņa beigām.

5.4. Ja Pircējs nav apmierināts ar saņemtās preces kvalitāti, tad iebildumi jānoformē rakstveidā un jānosūta uz e-pasta adresi: [email protected], klāt pievienojot preces fotogrāfiju

6. Atteikuma tiesības. Preču maiņa un atdošana atpakaļ

6.1. Atbilstoši tiesību aktiem, Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības un atteikties no pasūtītajām pārtikas precēm, dzērieniem un citām tūlītējam patēriņam mājsaimniecībā paredzētām precēm pēc šajos Noteikumos noteiktā termiņa.

6.2. Pircējs noteiktos gadījumos var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no preču pirkuma www.colibrikin.com 14 kalendāro dienu laikā pēc attiecīgo preču piegādes. Atteikuma tiesības neattiecas uz 6.1 punktā minētajām precēm. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad Prece ir saņemta.

6.3. Noteiktās atteikuma tiesības 6.2 punktā var izmantot tikai Pircējs, kurš saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma noteikumiem ir atzīstams par patērētāju, tas ir, fiziska persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.

6.4. Pārdevējs atmaksā preces cenu, ko Pircējs ir nodevis atpakaļ, izmantojot atteikuma tiesības, 3 dienu laikā pēc preces pieņemšanas. Izdevumus preču nogādei līdz veikalam sedz Pircējs (izņemot, preces, kas neatbilst līguma noteikumiem). Atdodot atpakaļ vai mainot kvalitatīvas un Pircēja pasūtījumam atbilstošas preces, piegādes maksa Pircējam netiek atmaksāta.

6.5. Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes saglabāšanu atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā. Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības noskaidrošanai. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kāda tā tika saņemta, lietošanas instrukcijas un citus preces piederumus. Ja prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt Pircējam par preci samaksāto naudu.

6.6. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējs sūta atteikumu uz e-pastu [email protected], norādot pasūtījuma numuru, kurā prece bija pasūtīta, preces nosaukumu un tās cenu. Pircēja pienākums ir 7 septiņu dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atdot preci, ja prece ir saņemta.

7. Informācijas apmaiņa

7.1. Pārdevējs visus paziņojumus nosūta un citādi sazinās ar Pircēju, izmantojot Pircēja reģistrācijā vai bez reģistrācijas aizpildītajā kontaktu formā norādīto e-pasta adresi vai tālruni.

7.2 Pircējs visus paziņojumus un jautājumus nosūta, izmantojot www.colibrikin.com sadaļā “Kontakti” norādītos saziņas līdzekļus un adreses.

8. Beigu noteikumi

8.1. Pircēja un Pārdevēja attiecības regulē šie Noteikumi, kā arī Latvijas Republikas tiesību akti.

8.2. Rodoties zaudējumam, vainīgais līgumslēdzējs atlīdzina otram līgumslēdzējam tiešos zaudējumus atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem.

8.3. Strīdus risina sarunās. Ja neizdodas vienoties, strīdu risina Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.